www.krasnevanoce.cz

Vánoce mám nejraději

VÁNOCE MÁM NEJRADĚJI
Jitka Dolejší

Vánoce mám nejraději,
když jsme všichni spolu.
To se nikdo nemračí,
času máme horu.
Vánoce mám nejradši,
to jsou pěkné svátky,
táta má čas na vláčky,
máma na pohádky.
Společně teď jídáme,
pijeme kolu,
koledy si zpíváme
u jednoho stolu.
Jdeme spolu na výlet,
to je prostě prima,
za ruku se držíme
a není nám zima.
Společně si hrajeme,
pak si povídáme,
máme čas si všichni říct,
že se rádi máme.
Vánoce mám nejradši,
říkám vám to znovu,
to se nikdo nemračí
a jsme všichni spolu.
Kdybych já byl kouzelník,
Pošeptal bych zlehýnka,
ať má na mě pořád čas
můj táta i maminka.

DO VÁNOC ZBÝVÁ