www.krasnevanoce.cz

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY

VÁNOČNÍ PRANOSTIKY

- Na Mláďátka když prší, osýpají se děti. - O Mláďátkách den se omlazuje. - Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se příští léto brambory. - Když se na Mláďátka chumelí ráno, mrou toho roku děti, když v poledne, mrou lidé středních let, a když večer, mrou starci. - Je-li na Mláďátka mha, mrou děti. - Na Mláďátka mlha na Lysé hoře, kobzole se neurodí a mladí…
- Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě. - Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. - Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce. - Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě. - Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká. - Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří. - Pakli na Štěpána větrové uhodí,…
- Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší. - Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně. - V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení. - V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení. - Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito. - V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení. - Podle počasí dnů…
- Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. - Jasná noc o Štědrém dnu, mrazy lezou ke dnu. - Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. - Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu. - Jasno na den Štědrý – úroda tvrdého zboží a hrachu. - Je-li na Štědrý večer nebe hvězdnaté, bude rok úrodný. - Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště,…
- Svatá panna Viktorie obrázky na okna ryje. - Na svatou Vlastu, vezměte si vestu!

DO VÁNOC ZBÝVÁ