www.krasnevanoce.cz

Pranostiky na 26. prosince

- Chodí-li Kateřina po ledě, chodí sv. Štěpán po blátě.

- Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.

- Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.

- Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.

- Jestli Štěpán valným větrem fouká, vinohrad na něj smutně kouká.

- Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.

- Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

- Na svatého Štěpána každý se má za pána.

- Na svatého Štěpána když vítr prudce zavěje, víno před zkázou jistou se chvěje.

DO VÁNOC ZBÝVÁ