www.krasnevanoce.cz

Pranostiky na 25. prosince

- Když na Boží hod prší, sucho úrodu naruší.

- Připadne-li Boží narození na čtvrtek, bude rok velmi úrodný, jenom vína bude prostředně.

- V pátek Božího narození - tuhá zima bez prodlení.

- V neděli Božího narození – teplá zima bez prodlení.

- Je-li Božího narození v sobotu, bude málo ovoce, ale vydaří se žito.

- V neděli Božího narození - teplá zima bez prodlení.

- Podle počasí dnů a nocí od Božího narození do svátku Tří králů určuje se počasí pro dvanáct měsíců příštího roku.

- Na Boží narození o bleší převalení.

- Tmavé vánoce - světlé stodoly.

- Zelené vánoce - bílé velikonoce.

- Vánoce - vánice.

- Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.

- Levné povětří okolo vánoc předpovídá nám, že zima bude velmi dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.

- Padá-li na Boží narození sníh, hodně obilí bude na polích.

- Nedej Bůh teplých vánoc a pošmourného svatého Jiří!

- Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
 
- Když čas před vánocemi až do Tří králů mlhavý a tmavý jest, následují na to nemoci.

- Vánoce v jeteli - letnice ve sněhu.

- Vánoce bez sněhu přináší velikou noc sněžnou.

- Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.

- Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.

- Jasné vánoce - hojnost vína a ovoce.

- O vánocích obloha čistá a hvězdná, bude úrodný rok.

- Tmavé vánoce - dojné krávy, světlé vánoce - ponesou slepice.

- Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!

- Padá-li na Boží hod vánoční sníh, hodně obilí bude na polích.

- Jestli vítr o vánocích věje, jest v hojnosti dobrá naděje.

- Na Boží hod vánoční vítr od západu přinese mor, od východu válku, od půlnoci hlad, od poledne dobrý rok.

DO VÁNOC ZBÝVÁ