www.krasnevanoce.cz

Tři králové

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“  Tři králové, svátek, který připadá na 6. ledna je dvanáctým a posledním dnem Vánoc, po tomto dni začíná období masopustu plné zábavy a her. Jaká je jeho symbolika? A z čeho vychází?  Kdo byli tři králové? A je celý svátek založen na skutečnosti?

Tři králové
Mudrci z Východu, tradičně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary. Svátek Tří králů tedy upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se poznat jako král všech.
Byli ti králové opravdu jen tři? A jak se jmenovali?
Nikde v evangeliu není zaznamenán přesný počet putujících mudrců či králů, a proto ve starých výkladech jejich počet kolísá od dvou až po dvanáct. Upřesnění, že byli tři, a že to byli králové a jejich jména, přinesla až pozdější tradice.
A dlouho byli tito muži také bezejmenní, teprve až když pověst o nich zlidověla a stali se součástí vánočních betlémů, zůstali králové tři a dostali jména Kašpar, Melichar a Baltazar.

Dary králů
Tři králové přinášeli do Betléma dary v té době velice vzácné zlato, kadidlo a myrhu. Tyto dary mají hned několik symbolik. Představující zároveň všechna tehdy známa skupenství hmoty. A zlato označovalo královskou moc, kadidlo Kristovo božství a myrha Ježíšovo lidství.

K+M+B aneb značka, která se objeví na všech dveřích právě 6. ledna
S tímto svátkem je spojeno několik zvyků. Vedle tříkrálových koled je nejznámějším zvykem označování příbytků třemi velkými písmeny K, M, B, za nimiž jsou namalovány tři křížky a letopočet. Nejsou to ale počáteční písmena jmen Třech králů: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu". Tři křížky pak symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus".

Více z této kategorie: « Nový rok

DO VÁNOC ZBÝVÁ