www.krasnevanoce.cz

Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

2. Synáčka zrodila čistá panna
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula.
Jej ovinula a zavinula, plenčičkama.

3. Andělé nebeští k němu přišli,
i chudí pastýři se tu sešli.
Jeho vítali, jeho chválili.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.

4. Srdce svá ochotná ti dáváme,
s každým žít v pokoji si žádáme.
Pomáhat sobě v každé zlé době.
Pomáhat sobě v každé zlé době, vůli máme.

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ