www.krasnevanoce.cz

Hej Vánoce

1. Hej Vánoce dlouhý noce,
jsou tam velký chumelice, hej, hej, koleda.

2. Pacholek v stodole mlátí,
až se celý zimou klátí, hej, hej, koleda.

3. Dieuka v stauu šaty pere,
naříká si, že ji zebe, hej, hej, koleda..

4. A hospodář s hospodyňou
leží oba pod peřinou, hej, hej, koleda.

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ