www.krasnevanoce.cz

Veselé vánoční hody

2. On je světa Spasitelem, Slovo učiněné tělem,
Syn Boží a syn člověka, na nějž tvorstvo věky čeká, děťátko.

3. Jehož Maria počala, v Betlémě ho porodila,
položila do jesliček, zavinula do plenčiček, děťátko.

4. Vůl a oslík nad ním stáli a svým dechem zahřívali
chudé lidské nemluvňátko, slavné Boží pacholátko, děťátko.

5. Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo's nahé a nic nemáš, děťátko.

6. Přišli chudí pastouškové, zpívají ti chvály nové:
Vítej nám, nebeský Králi, Tebeť jsme zdávna žádali, děťátko.

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ