www.krasnevanoce.cz

Já bych rád k Betlému

1. Já bych rád k Betlému,
k Ježíšku malému.
Mám doma křepeličku
a pěknou žežuličku,
ty mu odvedu.

2. Bude žežulička,
vyrážet Ježíška.
U hlavičky jeho sedávat,
líbezně mu bude kůkávat,
ku, kuku
ku, kuku.
Zdráv buď Ježíšku!

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ