www.krasnevanoce.cz

Slyšte, slyšte pastuškové

1. Slyšte, slyšte pastuškové,
jaké znějí zpěvy nové,
v této noční hodině,
u betlémské jeskyně.

2. Hvězda svítí nad Betlémem,
nebe plesá Zem zní zpěvem,
světlem září jeskyně,
jako rajská svatyně.

3. Hostem jejím syn je Boží,
v jeho ruce Pán vše složí,
a zde leží maličký,
v klínu chudé matičky.

4. Andělé se tam zjevují,
slávu a čest prozpěvují,
pacholíčku zkroušené,
jež si hoví na seně.

5. I my jdeme k chudé stáji,
ta dnes podobá se ráji,
Bůh sám z nebe přišel k nám,
změnil Zemi ve svůj ráj.

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ