www.krasnevanoce.cz

Ejhle, chasa naša

1. Ejhle, chasa naša
běží ze salaša,
k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému,
k Ježíškovi malému,
Kristu Pánu krásnému,
Ve zpěvu děkuji
jemu se klanějí
A se všemi tvorami,
skalami a horami plesají.

2. Drahé Jezulátko,
rozmilé děťátko.
zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně,
zrozené si v chudobě,
trpíš vše dobrovolně,
to pro nás, pro hřích náš,
bys vysvobodil nás.
Ty znáš srdce každého,
jak zlého, tak dobrého
Všechnech nás

3. Ó, milý Ježíšku,
podej nám ručičku
popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat,
popřej nám tě kolébat,
vesele prozpěvovat.
Ježíšku rozmilý,
smiluj se nad námi.
Naplň nás svou milostí,
uveď nás do radosti
Buď s námi.

DO VÁNOC ZBÝVÁ