www.krasnevanoce.cz

Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

2. Paní mámo, vstaňte,
paní mámo, vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

Paní mámo, vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

3. Paní máma vstala,
Paní máma vstala,
koledy nám dala,
koledy nám dala.

Paní máma vstala,
koledy nám dala,
koledy nám dala.

Média

DO VÁNOC ZBÝVÁ