www.krasnevanoce.cz

Mikuláš s čerty

Pán s bílým plnovousem, rohatým společník a krásný anděl to je typický podvečer 5. prosince ve všech městech. Uplakané, zakřiknuté nebo natěšené děti postupně čeká jedna a ta samá otázka, a to zda byly hodné. Pokud ne, musí slíbit, že se v příštím roce polepší. Mikulášská tradice vychází z legendy o svatém Mikuláši. Jaká je to legenda? A co z ní přetrvalo?

Z čeho tato tradice vychází?
Biskup Mikuláš pocházel z rodiny zbožných a bohatých křesťanů. Po smrti rodičů rozdal velkou část svého majetku chudým a potřebným lidem. Aby unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť do Palestiny. Tam se stal novým biskupem a až do své smrti pomáhal lidem. Odtud tedy pochází tradice obdarovávání.
Svatý Mikuláš je pak také patronem námořníků a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí.

 

Mikuláš ztratil plášť…
Mikulášská nadílka se dodržuje ve všech slovanských zemích. Zvyk velmi zlidověl a k postavě Mikuláše, oděného do dlouhého pláště s berlou v ruce, se přidal ještě čert a anděl jako představitelé protikladu dobra a zla.
Později začal Mikuláš, čert a anděl obcházet příbytky a obdarovávat hodné děti. Mikuláš symbolizuje úctu, anděl klid a čert má za úkol nahánět strach nezbedníkům. Mikuláš se nejprve optal rodičů, jestli bylo dítě hodné. Pokud ano, nadělil mu anděl ovoce a sladkosti, a jestliže zlobilo, dostalo od čerta bramboru nebo uhlí.

Jak se slaví u nás a jak ve světě?
U nás a na Slovensku se v dnešní době při mikulášské nadílce představuje Mikuláš v biskupském oděvu s dlouhým bílým vousem, jenž je doprovázen anděly a čerty. Ne vždy však byl Mikuláš doprovázen andělem a čertem. Jindy s ním chodil třeba obecní policajt. Anděl je pak ze všech společníků nejmodernější verzí. Celkově je Mikuláš jakousi přípravou na Vánoce, rozdávají se méně hodnotné a trvalé dary, spíše jen nějaké dobroty nebo dárky pro štěstí.
V USA se tato tradice postupně přetvořila ve fenomén Santa Clause, který ovšem dnes již roznáší dárky o Vánocích. Odtud se v této pozměněné podobě šíří do okolního světa.

Více z této kategorie: Advent »

DO VÁNOC ZBÝVÁ