www.krasnevanoce.cz

Advent

Zapálením první ze čtyř svíček na tradičním adventním věnci začíná doba zklidnění a příprav. Připomeňme si tedy, co slovo advent představuje. Co slovo advent znamená? Proč se slaví a jaké obyčeje se k tomuto období pojí? V dnešní době většinou víme jen to, že to jsou čtyři týdny před Vánoci a víc nic. Co ale tato doba znamenala pro naše předky a jaké zvyky dodržovali?

Kdy Advent začíná?
Doba adventní nebyla svým začátkem ani délkou vždy stejná. Teprve kolem 8. století se zkrátilo období adventu na čtyři týdny, do té doby to bylo týdnů šest. Advent, tak jak ho známe my, začíná čtvrtou nedělí před Štědrým dnem, trvá tedy 22 až 28 dní a může připadnout na jakoukoliv neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem.  Adventní čas se rozděluje na čtyři neděle – železnou, bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Co adventní doba znamenala a znamená dnes?
Slovo advent pochází z latinského slova adventus, což znamená příchod nebo očekávání. Z křesťanského pohledu je to očekávání narození Ježíše Krista. V pohanských dobách, bylo toto období spojováno se zimním slunovratem, a tudíž je chápáno jako očekávání jara, kdy se všechno znovu zrodí po dlouhé zimě. Dnes období adventu, znamená očekávání nejpříjemnějších svátků v roce.

Jaké zvyky se s adventem pojí?
K adventu neodmyslitelně patří postupné zapalování čtyř svíček na adventním věnci. Adventní věnec znamená symbol vítězství a důstojnosti, má vyjadřovat hold tomu, kdo je očekáván. Kruh symbolizuje společenství lidí a Boha. A plápolající svíčky mají vyjadřovat přicházejícího Krista.

Znějí koledy, které jsou sestaveny dle biblických příběhů. Koledy se zpívaly na ranních mších v kostelích, a to ještě za tmy. Díky tmě si lidé uvědomili důležitost světla.

Nemůžeme zapomenout ani na vánoční trhy. Ty se v době adventu stávají místem setkávání a uvolnění v nabitém předvánočním shonu. Mnoho náměstí pak rozzáří vánočními stromy, které obklopí zpívající koledníci a ukázky Betlémů. Každoročně je možné navštívit trhy, z nichž největší se nacházejí na Staroměstském a Václavském náměstí.

Více z této kategorie: « Mikuláš s čerty Silvestr »

DO VÁNOC ZBÝVÁ